Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Elysium (lat.), grécky Élysion bolo v gréckej mytológií miesto, kam bohovia môžu za živa preniesť svojich obľúbencov.

Nesmrtelní hrdinovia tam blažene žijú v stálej mladosti a bez starostí. Hésiodos hovorí o "ostrovoch blažených". Podľa Homéra to bolo slnkom zaliate miesto na tejto strane oceánu, podľa Hésioda ostrov duší a podľa Pindara je na tomto ostrove  Kronov palác. 

V kresťanstve  Elysium znamenalo raj alebo nebo, odtiaľ aj "Elyzejské pole" (Avenue des Champs-Élysées) v Paríži. Názov Elysium sa často vyskytuje v populárnej kultúre, v hudbe aj filme. Na Marse dostala tento název štítová sopka Elysium Mons.

My sme si názov prispôsobili podľa pravidiel, kde de te ne le, di ti ni li sú mäkké spoluhlásky. 

O čo tu ide?

Navrhujeme alternatívu budúcnosti. Snažíme sa vytvoriť miesto, kde sa prelína poznávanie so zábavou a s relaxom. Miesto, kde si každý môže prezrieť a vyskúšať spojenie tradície s najnovšou technológiou priamo v praxi.

Pretože idea vychádza z názoru, že najlepšie sa každý učí pomocou vlastných skúseností a zážitkov, používame neformálne metódy, pričom sa snažíme všetkým návštevníkom dať príležitosť všetko vyskúšať a prísť na princíp, akým daná vec funguje. Návštevníci si dokonca môžu vyrobiť a odniesť vlastný výrobok. Hlavnou myšlienkou je ukázať spojenie prírodných princípov s vedou formou prístupnou širokej verejnosti tak, aby si každý z návštevníkov odniesol nové poznatky, zážitky a nové vedomosti. Je to koncept, ktorý v sebe spája  výskumné centrum, kryté a otvorené záhrady, školu, múzeum, zábavný park a miesto pre oddych.

Aký to má zmysel?

Našim cieľom je vzdelávať zábavnou formou, zvýšiť všeobecný záujem o aplikovanie alternatívnych riešení. Presvedčiť mládež, že aj reálny život môže byť zábavný a vzbudiť v nich záujem o otázky týkajúce sa zlepšovania kvality života. Motivovať mladých ľudí k hľadaniu riešení a štúdiu technických odborov a prírodných vied. Pútavým spôsobom prezentovať najzaujímavejšie javy v oblasti fyziky, chémie, biológie a iných prírodných a technických vied. Snažíme sa o to, aby sa návštevník niečomu priučil alebo skôr lepšie pochopil to, čo predtým len tušil na intuitívnej úrovni. Zábava tu nie je samoúčelná je to motivačný prvok a prostriedok k poznaniu. Snažíme sa zabezpečiť transformáciu aktuálneho vedeckého poznania do zrozumiteľnej podoby s využitím v reálnom živote.