Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Príčina je to, čo spôsobuje stav reality, ktorý v rámci kauzálnej súvislosti vyvoláva nevyhnutne iný stav, zvaný následok. Príčina je stav alebo jav, bez ktorého by nebolo iného stavu alebo javu (účinku). Príčina je jav (proces, udalosť), ktorý predchádza inému a vyvoláva ho. Príčina je to, z čoho niečo vzniká.

Príčinou súčasného stavu spoločnosti, kedy sa každý snaží dosiahnuť viac, je jednoznačne nedostatok. Strach z nedostatku. Nejedná sa pritom iba o nedostatok na hmotnej úrovni. Ide aj o strach z nedostatoku uznania, prijatia a lásky. To možno pramení v minulosti.

V súčasnosti je to však už iba viera, že trpíme nedostatkom. Máme dostatočné množstvo prostriedkov, technológií a informácií na to aby sme ako ľudstvo nemuseli žiť s pocitom nedostatku čohokoľvek. 

Áno, je pravda, že ľudia si často všeobecný dostatok spájajú s dostatkom finančných prostriedkov. Ale finančné prostriedky - peniaze, ako také nás nikdy nedokážu uspokojiť. Uspokujuje nás ten pocit predstavy, čo si môžeme dovoliť. A pritom si už dávno môžeme dovoliť všetko.