Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Pomáhať  niekedy nestačí 

Je to prirodzenou ľudskou vlastnosťou, pomôcť. Byť zúčastnený. Človek je predsa spoločenský tvor. 

Pomaháhať však niekedy nestačí. Často sa prehliadajú príčiny a preto sa chyby a problematické situácie stále opakujú.

Uvedomujeme si, že v reálnom živote prebiehajú korekcie formy spoločnosti pomaly a ťažkopádne.

Celý projekt preto prezentujeme formou filmového diela. Je to istá forma simulácie spoločnosti v mikroskopickom merítku.

Našim zámerom je, prostredníctvom filmového projektu sprístupniť divákom cez život účastníkov filmu možné formy ďalšieho

vývoja spoločnosti na planéte Zem.

Nenásilnou ale kreatívnou formou si ľudia môžu, skôr než si zvolia novú formu spoločenského zriadenia v rámci nevyhnutného vývoja každej

spoločnosti dopredu takouto simuláciou otestovať jej životaschopnosť a prínos pre všetky aspekty života. 

 

 

Cieľom je vytvorenie modelu, ktorý predchádza  nežiadúcim javom  súčasnej spoločnosti v lokálnom ale aj celosvetovom merítku.

Navrhujeme systémové riešenie, pričom kladieme dôraz na ciele udržateľného rozvoja, a to hlavne:

  • ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách
  • ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať trvalo udržatelné poľnohospodárstvo
  • zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku
  • zabezpečiť spravodlivé a kvalitné vzdelávanie a podporovať celoživotné vzdelávacie príležitosti pre všetkých
  • zabezpečiť prístup k cenovo dostupnej, spoľahlivej a trvalo udržateľnej energie pre všetkých 
  • podporovať trvalo udržateľný ekonomický rast, zodpovednú spotrebu a výrobu

 

Projekt Elizejské polia je názornou ukážkou možného riešenia. kliknite pre viac informácií >>